Podnik servisných a sociálnych služieb, š.p.- v likvidácii